ENGLISH PRONUNCIATION


 • PHONETIC CHART
         

        The IPA Chart
        Phonics games
        Vowels and consonants
        Syllables
        Syllables games
        The english alphabet
       
 • VOWEL SOUNDS

 • In English there are 5 vowels but there are 12 vowel sounds and 8 dipthongs.


          
          1. Sound /ə/
              British English pronunciation
              Pronunciation tips


          2. Sound /ʌ/

          3. Sound /ɒ/

          4. Sound /ɑ:/

          5. Sound /æ/

          6. Sound /ɔ:/
              British English pronunciation


          7. Sound /e/
              British English Pronunciation

          8. Sound /ɜ:/
              British English Pronunciation

          9. Sound /ɪ/
              

          10. Sound /i:/

          11. Sound /ʊ/
                British English pronunciation

          12. Sound /u/
                    No hay comentarios:

                    Publicar un comentario